Panduan Perbankan Islam PDF Ù Panduan Perbankan Epub

➸ Panduan Perbankan Islam Download ➿ Author Zaharuddin Abdul Rahman – Cloudunblock.co Semakin banyak pihak mula menunjukkan minat yang tinggi untuk mempelajari bidang kewangan dan perbankan Islam sama ada daripada kalangan para ulama peguam ahli akademik usahawan korporat orang awam daSemakin banyak pihak mula menunjukkan minat yang tinggi untuk mempelajari bidang kewangan dan perbankan Islam sama ada daripada kalangan para ulama peguam ahli akademik usahawan korporat orang awam dan pelajar universitiBertitik tolak daripada keperluan itu lahirlah buku ini sebagai.

Satu usaha Zaharuddin Abd Rahman untuk membantu memberikan kefahaman dengan lebih baik iaitu dengan • Menampilkannya dengan bahasa dan penerangan yang mudah dan sederhana namun cukup untuk memahami aplikasi sesebuah kontrak dengan gambaran awal sehingga akhir • Mengambil petika.

panduan book perbankan mobile islam mobile Panduan Perbankan book Panduan Perbankan Islam KindleSatu usaha Zaharuddin Abd Rahman untuk membantu memberikan kefahaman dengan lebih baik iaitu dengan • Menampilkannya dengan bahasa dan penerangan yang mudah dan sederhana namun cukup untuk memahami aplikasi sesebuah kontrak dengan gambaran awal sehingga akhir • Mengambil petika.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *